download

SV Loon

Het maximum SV-loon, ook wel coördinatieloon of premieloon, is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Het maximum SV-loon wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

 

    Jaar SV-loon  Maximum dagloon 

2006 € 43.848,00 € 168,00

2007 € 45.017,00 € 172,48

2008 € 46.205,00 € 177,03

2009 € 47.802,00 € 183,15

2010 € 48.715,00 € 186,65

2011 € 49.297,68

€ 188,88

2012 € 50.064,00